เทคโนโลยี

เทคนิคที่ควรรู้! สำหรับตัดต่อวีดีโอ

เทคโนโลยี

เทคนิคที่ควรรู้! สำหรับตัดต่อวีดีโอ

 

ตัดต่อวีดีโอ เครื่องมือด้านการตลาด ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาด ผู้ผลิตจะต้องมีกลยุทธ์ ในการตลาดที่พลิกแพลงและหลากหลาย ต้องหาเทคนิค ตัดต่อวีดีโอ ที่ไม่ซ้ำแบบมาใช้ในการพัฒนา การใช้วีดีโอเพื่อโปรโมทสินค้า และบริการโดยดู feedback จากกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งก็มีความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหลายๆ ครั้งที่ไม่สามารถคาดการณ์ความสำเร็จ จากเนื้อหาที่โพสลงไปในโลกโซเชียลแต่ก็ยังมีจำนวน feedback เอาไว้พิจารณาว่ามีผลด้านบวก หรือ ด้านลบมากกว่ากัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ การคิดคำนวณงบประมาณในการลงทุน และผลกำไรให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโจทย์สำคัญจึงขึ้นอยู่กับว่าจะทำอย่างไรให้เกิด feedback

 

ความหมายของการตัดต่อ

การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึ่งช็อต (Shot) ไปยังช็อตต่อไปโดยให้มีความต่อเนื่อง และเรียงลำดับเรื่องราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซ้ำซ้อนกัน โดยรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้กลมกลืนกันโดยตลอด

 

การตัดต่อวีดีโอ คือการนำองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวีดีโอ งานวีดีโอ จะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยู่กับการตัดต่อเป็นสำคัญ อาจต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นตัวช่วย

 

ความสำคัญของการตัดต่อวีดีโอ

 

1.ช่วยเชื่อมต่อภาพ ในการถ่ายวีดีโอนั้นไม่นิยมแช่กล้องจับภาพหรือฉากใดนิ่งนานๆ เพราะจะทำให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ดังนั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ มาใช้ในการตัดต่อวีดีโอ จับภาพในมุมต่างๆ กัน ถ้าเป็นการถ่ายทำด้วยกล้องเดียวก็จะต้องนำภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาตัดต่อวีดีโอเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่องราวหรือตามบทวีดีโอ

 

2.ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวีดีโอบางครั้งมีการระมัดระวังและพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม ยังมักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอ การตัดต่อวีดีโอสามารถช่วยได้โดยการตัดภาพที่ไม่ต้องการออกไปหรือแทรกภาพที่ดีเข้าไปแทนที่ หรือต้องการแต่ภาพที่ไม่ต้องการเสียงที่มากับภาพนั้นก็สามารถเอาออกไปได้

 

3.ช่วยจำกัดเวลา ในการถ่ายวีดีโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นรายการสำหรับออกอากาศนั้น เวลาเป็นเรื่องสำคัญมากจำเป็นที่จะต้องถ่ายให้ได้เวลาตามที่กำหนด แม้ว่าจะถ่ายภาพที่ดีๆ สวยๆ และมีประโยชน์กับเรื่องที่จะเสนอมากเพียงไร ก็จำเป็นจะต้องเลือกภาพนั้นมาตัดต่อวีดีโอให้ได้ความยาวพอเหมาะกับเวลาที่กำหนดเท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอก็จะต้องใช้กระบวนการตัดต่อนี้ปรับแต่งตัดภาพส่วนเกินออกไป หรือแทรกบางภาพเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้เวลาที่พอดี

 

4.ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง การลำดับภาพเป็นการนำภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นการตัดต่อวีดีโออย่างมีศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผู้ชมจะรู้สึกต่อเนื่องในเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นลำดับนั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าที่ผู้ชมอยากจะรู้ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ตามที่ควรจะเป็น ทั้งนี้หมายถึงว่าในขั้นตอนการถ่ายทำนั้นต้องได้ภาพที่ดี มีรายละเอียดเพียงพอ มีทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกล้และภาพหลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เจ้าหน้าที่ตัดต่อจึงจะสามารถเลือกภาพมาตัดต่อวีดีโอได้ตามต้องการ

 

เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ 

 

1.ชื่อคลิป คำบรรยายคลิปใครว่าไม่สำคัญ อันดับแรกที่สำคัญมากๆ คือการตั้งชื่อคลิปวีดีโอ ไม่ว่าเราจะตัดต่อวีดีโอดีมากแค่ไหน แต่ถ้าการตั้งชื่อไม่ชวนน่าสนใจ หรืออ่านแล้วไม่ชวนให้คนเข้ามาดู คลิปก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นควรตั้งชื่อคลิปให้สั้นและอ่านแล้วทำให้คนสนใจที่จะอยากรู้ต่อว่าเราจะสื่อสารอะไร หรือจะใช้คำพูดหรือประโยคฮิตในช่วงเวลานั้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงคนมากยิ่งขึ้น

 

2.หน้าปกคลิปวีดีโอควรมีความน่าสนใจ ต่อมาที่คนจะเลือกคลิกเข้ามาดูก็เป็นหน้าปกคลิปวีดีโอนั่นเอง หรือเราสามารถเรียกได้ว่า First Impression ก็ว่าได้ ควรตัดต่อวีดีโอที่ปกคลิปมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ทำให้คนอยากเข้าไปดูคลิปมากยิ่งขึ้น

 

3.ความยาวของคลิปมีผล จากการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจคลิปเพียง 10 วินาทีสั้น ๆ เท่านั้น ถ้าคลิปไม่น่าสนใจคนก็จะกดออกทันที ดังนั้นหากวีดีโอมีเนื้อเรื่องที่ยาวควรตัดต่อวีดีโอให้ 10 วินาทีแรกมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนดูต่อ แต่ถ้าหากสามารถทำคลิปให้สั้นภายใน 10 วินาทีได้ก็จะเข้าถึงคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

4.ตามเทรนด์อยู่เสมอ ในทุกช่วงของโลกโซเชียลมักจะมีเรื่องเด่น เรื่องฮอตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราควรที่จะสำรวจว่าความสนใจของคนในขณะนั้นคืออะไร แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการตัดต่อวีดีโอของเรา

 

5.สร้างความแตกต่าง เนื้อหาของวีดีโอเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพราะหากวีดีโอของเราสื่อสารไม่ชัดเจน เนื้อหาไม่ครอบคลุมเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสาร การรับข้อมูลหรือความเข้าใจของคนรับสื่อก็จะผิดเพี้ยนไป ควรสร้างความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ในการตัดต่อวีดีโอ จะทำให้คนสามารถรับรู้และจดจำสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น

 

ถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

fastwork ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญมากฝีมือ รับถ่ายวีดีโอ (Video Shooting) ตัดต่อวีดีโอ (Video Editing) แก้ไขวีดีโอ ทำวีดีโอพรีเซนเทชั่น ทั้งงานเล็กหรืองานใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน สามารถ ตัดต่อวีดีโอโปรโมทสินค้า ตัดต่อรายการ คลิปมือถือ ฟุตเทจ หรือทำให้วีดีโอ มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงทำ Video Presentation ทำวีดีโอให้ความรู้หรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมชั้นนำ เช่น Premiere Pro, After Effect ซึ่งในยุคที่ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามีมากขึ้น อินเทอร์เน็ต ก็มีความเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้การทำการตลาดผ่านวีดีโอเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจับตามอง เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ไม่ชอบอ่านบทความ หรือต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน จึงทำให้การดูวีดีโอผ่าน Youtube หรือ Facebook มีมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ Fastwork.co ของเรามีฟรีแลนซ์ถ่ายและตัดต่อวีดีโอมากประสบการณ์ ที่พร้อมจะสร้างวีดีโอคุณภาพระดับ Full HD ให้แบรนด์ของคุณ

 

ข้อดีของวีดีโอสามารถสร้างลูกเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโฆษณาด้วยเทคนิควิธีต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพของวีดีโอบนช่องทางโซเชียลมีเดียด้วย ในเมื่อแต่ละแห่งต่างก็มีโฆษณาทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน ก็ต้องมองในแง่มุมที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจได้มากขึ้นอย่างไร คนดูแล้วอินฟินกับเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจนต้องติดตาม และส่งต่อ ดังนั้นการมีลูกเล่นเพิ่มเข้าไปในวีดีโอ ย่อมส่งผลดีต่อ การตลาดได้มากขึ้น ถ้ามองข้ามไปอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้ช้ากว่าคู่แข่ง ที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น และไม่มีใครที่จะนิ่งดูดายได้ในเรื่องการทำโฆษณาเพื่อลงเผยแพร่ ทางโซเชียลมีเดีย เริ่มก่อนก็มีสิทธิ์ก่อน

 

หลายคนที่อาจจะยังไม่ถนัดหรืออยากได้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาช่วยก็สามารถหาได้ไม่ยาก เพราะตอนนี้ Fastwork มีฟรีแลนซ์ชำนาญในเรื่องตัดต่อวิดีโอให้คุณได้เลือกใช้บริการแล้ว ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจในผลงานตัดต่อวิดีโอ ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยก็ว่าได้ สามารถเข้ามาเลือกดูฟรีแลนซ์ตัดต่อวีดีโอ มืออาชีพ ของทาง Fastwork ก่อนได้ที่ https://fastwork.co/videography

 

 

กลับสู่หน้าหลัก http://songkhlalaow.com

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in เทคโนโลยี

อาหารเสริม ลดความอ้วน

อาหารเสริม ลดความอ้วน

adminกันยายน 2, 2022
อาหารเสริมลดน้ำหนัก

อาหารเสริมลดน้ำหนัก

adminสิงหาคม 30, 2022

เก้าอี้ราคาถูก

adminสิงหาคม 27, 2022
gpsthaistar

gpsthaistar

adminสิงหาคม 26, 2022
เครื่องถ่วงล้อ

เครื่องถ่วงล้อ

adminสิงหาคม 26, 2022
ติด gps รถยนต์ ราคาเท่าไหร่

ติด gps รถยนต์ ราคาเท่าไหร่

adminสิงหาคม 22, 2022
gps tracking ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

gps tracking ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

adminสิงหาคม 19, 2022
tracker gps

tracker gps

adminสิงหาคม 14, 2022
gps รถสิบล้อ

gps รถสิบล้อ

adminสิงหาคม 11, 2022