อื่นๆ

ทำบุญออนไลน์ได้ง่ายๆกับ tamboononline

อื่นๆ

ทำบุญออนไลน์

 

ทำบุญออนไลน์ หากพูดถึงการทำบุญที่ได้รับความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชน อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องนึกถึง นั่นคือการถวายสังฆทาน โดยคำว่าสังฆทานนั้นมาจากคำว่า “สังฆะ” ซึ่งหมายถึงสงฆ์ กล่าวคือหมู่พระภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ส่วนคำว่า “ทาน” หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การถวาย และการแสดงถึงความเสียสละในส่วนของตนให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นความหมายของคำว่า “สังฆทาน” จึงกล่าวได้ว่าเป็นการถวายทานเพื่อสงฆ์ โดยไม่มีการเจาะจงที่พระรูปใดรูปหนึ่ง และมุ่งเน้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เราเชื่อว่าจะเป็นการทำบุญที่เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับอย่างมาก

 

ประโยชน์ของการถวายสังฆทาน | ทำบุญออนไลน์

การถวายสังฆทานนั้นสามารถส่งผลประโยชน์ให้ทั้งพระภิกษุ และตัวพุทธศาสนิกชนเองด้วย ทางด้านประโยชน์ต่อพระภิกษุนั้นกล่าวคือพระภิกษุมีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากคนทั่วไป โดยไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพตนได้ อีกทั้งบทบาท และหน้าที่ของภิกษุจะมุ่งเน้นไปที่การทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดังนั้นจึงจำเป็นให้มีการถวายสังฆทานเพื่อเป็นการถวายสิ่งของเครื่องใช้ และภัตตาหารให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อการดำรงได้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อแจกจ่ายต่อคนที่ขาดแคลนได้อีกด้วย

 

ประโยชน์อีกด้านคือต่อตัวพุทธศาสนิกชนเอง เมื่อได้ถวายสังฆทานแล้วจะส่งผลต่อจิตใจทำให้เกิดความสุข ความสบายใจแก่ตนเอง หรือกล่าวได้ว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้วในใจนั่นเอง ซึ่งสุดท้ายแล้ว หากพุทธศาสนิกชนทำบุญถวายสังฆทานควบคู่ไปกับการวางตนในทางที่ดี กระทำสิ่งต่างๆ อยู่ในศีลในธรรม ไม่กระทำตนผิดต่อผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นก็จะยิ่งส่งผลดีต่อตัวเองอีกด้วย และอีกทั้งการถวายสิ่งของหรือปัจจัยนั้น ให้ถวายในแบบที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่ทำให้ตนลำบากนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน

 

ท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ แท้จริงแล้วคือการทะนุบำรุงศาสนาที่เป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ การสืบสานต่อ และการเผยแผ่ธรรมมะหรือคำสอนที่สอนให้เราชาวพุทธศาสนิกชนอยู่ในศีลในธรรม ไม่กระทำผิดต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สอนให้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ ทำให้ให้มีสติอยู่เสมอ เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท และรักษาตนให้พ้นภัย ช่วยทำให้สังคมรอบๆ ตัว และประเทศชาติมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

 

อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน | ทำบุญออนไลน์

 

  • ส่งผลทำให้อายุยืน 
  • มีผิวพรรณที่งดงาม และผ่องใส
  • ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • ชีวิตจะราบรื่นไม่ติดขัด ใสบริสุทธิ์ และมีความสุขในชีวิต
  • จิตจะเกิดกุศลให้สุข สงบ และมีสมาธิ อุปสรรคใดใดก็มิอาจขัดขวาง
  • มีส่วนช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
  • ปัดเป่าเรื่องร้ายในชีวิตที่ประสพอยู่ให้จางหาย หรือผ่านพ้นไปด้วยดี
  • สิ่งต่างๆ ที่ติดขัดหรือทำให้ทุกข์ทั้งกาย และใจก็จะคลี่คลายไปในที่สุด อีกนัยหนึ่งคือได้รับความสบายใจนั่นเอง
  • อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก ทำให้เจ้ากรรมนายเวรละเว้นหรือออกห่างจากผู้ถวายนั้นๆ และผ่อนกรรมหนักให้เป็นเบา
  • เจริญทั้ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาสมบัติ บริวารสมบัติ มีกิจการเจริญรุ่งเรือง เจริญด้วยลาภ ยศ และการเงิน

 

อานิสงส์ที่ได้จากการถวายสังฆทานจึงเกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยทางตรงคือเกิดจากการที่พระสงฆ์นำของจากการถวายไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วนทางอ้อมคือเกิดความสุขทางใจ และเบิกบานใจของผู้ถวาย ทั้งนี้การทำบุญที่ดีควรทำตามกำลังที่เรามี เมื่อทำไปแล้วตัวเองต้องไม่เดือดร้อน และไม่เบียดเบียนตนเอง

 

โดยผลของการถวายสังฆทานจะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวาย ไม่มีความยากจนเข็ญใจ ในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่ไปเกิดที่นั่น

การถวายสังฆทานปกติเป็นทานที่มีบุญมหาศาลอยู่แล้ว แต่ถ้าทำถูกจะได้อานิสงส์ทวีคูณที่ประมาณมิได้

 

การทำบุญ ออนไลน์ จึงเหมาะสำหรับบางคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศ หรือมนุษย์เงินเดือนอาจจะงานค่อนข้างยุ่ง ไม่มีเวลามากพอที่จะไปทำบุญ และไม่ชอบเดินทางสักเท่าไหร่ สายบุญอย่างเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกันดี ?? บอกเลยว่าในสังคมยุคปัจจุบันเรื่องแบบนี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า เราจึงสามารถทำบุญ ออนไลน์ ได้ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต และมือถือสมาร์ตโฟน ใครๆ ก็สามารถทำได้ทั้งนั้นบอกได้เลยว่าถูกใจสายบุญอย่างเราจริงๆ โดยมีข้อดีคือทั้งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา แถมยังไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อสิ่งของมาเพื่อจัดเตรียมเองให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย

 

หากคุณไม่มีเวลาไปเดินซื้อของ การสั่งซื้อสินค้าทำบุญ ออนไลน์ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายขึ้น ได้ในสิ่งที่ต้องการ และก็ไม่ได้ช้าเกินไปกว่าที่เราจะใช้ ส่วนหลายๆ คนที่อาจจะจัดชุดถวายสังฆทานหรือชุดทำบุญไม่เก่ง คุณสามารถใช้บริการจาก tamboononline เพื่อตอบโจทย์ให้กับคุณอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้าหรือวัตถุดิบ ราคาที่ย่อมเยา การบริการที่สร้างความประทับใจ และจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน พร้อมด้วยบริการจัดส่งชุดสังฆทานหรือชุด ทำบุญออนไลน์ เดลิเวอรี่ส่งให้กับผู้รับ และไม่ว่าคุณจะเคยทำบุญ ออนไลน์ มาก่อนหรือไม่ ขอให้คุณมั่นใจว่าชุดสังฆทานหรือชุดทำบุญออนไลน์ของเราจะเป็นการทำบุญออนไลน์ที่ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้ และผู้รับอย่างมากมาย รวมทั้งมีประโยชน์อย่างแท้จริงกับพระภิกษุสงฆ์ ญาติโยม และผู้คนอีกมากมาย

 

สังฆทานออนไลน์

 

การทำบุญออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ภัตตาหาร และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีถูกจัดมาเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์สายบุญยุคใหม่ที่ผู้คนมักใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ ไม่สะดวก และไม่มีเวลาในการจัดเตรียมชุดสังฆทาน คุณสามารถใช้บริการจากเราได้ด้วยชุดสังฆทานออนไลน์จาก tamboononline เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้คนในยุคนี้ เพราะทั้งสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเลือกสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ในสังฆทานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และพร้อมที่จะนำไปส่งให้ลูกค้าได้พร้อมใช้งาน เพื่อสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่วัดได้จริง โดยที่คุณไม่ต้องไปหาซื้อของมาจัดสังฆทานเองให้เสียเวลา

 

สิ่งที่อยู่ในสังฆทานนั้นได้รับการคัดเลือกมาแต่ของที่มีคุณภาพอย่างดี อีกทั้งเรายังเลือกมาแต่สิ่งที่มีความจำเป็น และมีประโยชน์ต่อวัด และพระภิกษุสงฆ์อย่างแน่นอน ซึ่งท่านที่ต้องการจะทำบุญก็สามารถตรวจสอบก่อนได้ว่าในสังฆทานแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง และราคาอยู่ในเกณฑ์เท่าใด โดยท่านสามารถเลือกจัดชุดสังฆทานที่ถูกใจท่านมากที่สุดได้อย่างแน่นอน

 

หากการทำบุญของคุณ คือการได้ให้ประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณร หรือวัดที่ยังขาดแคลนสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากคุณจะได้ทำบุญด้วยความสบายใจแล้ว tamboononline มีบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อยากทำบุญด้วยบริการจัดส่งสังฆทานเดลิเวอรี่ให้ถึงมือผู้รับภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความสะอาด และเกิดความสบายใจในทุกๆ ครั้งที่ได้ใช้บริการจากเรา ดังนั้นเราจึงอยากช่วยให้ความตั้งใจดีในการทำบุญของคุณ “เป็นไปได้” อย่างสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า และปลอดภัย

 

การถวายสังฆทานด้วยอาหาร หรือเครื่องดื่ม

 

หากต้องการถวายของบริโภคอย่างอาหารหรือเครื่องดื่ม ขอแนะนำให้จัดชุดสังฆทานด้วยอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางสารอาหาร มีคุณภาพดี และผลิตมาสดใหม่ แต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกไปหาหรือจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อมาจัดชุดสังฆทานด้วยตัวเอง และมีความสนใจที่ต้องการจะทำบุญออนไลน์ สามารถสั่งได้อย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็วได้ที่ tamboononline.com เรามีบริการส่งถึงหน้าวัด ด้วยแพคเกจพรีเมี่ยม ดีไซน์ทันสมัย อาหารอร่อย และมีคุณภาพดี เช่น ขนมจีนแกงเขียวหวาน ทอดมันปลากราย ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลากะพงสามรส และผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

 

โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ tamboononline.com มีหลากหลายแบบที่อัดแน่นไปด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆ ให้คุณได้เลือกจัดสรรตามโอกาสต่างๆ รับรองว่าถูกใจทั้งผู้ให้ ผู้รับ และทางวัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างแน่นอน ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ช่องทางต่างๆ ด้านล่าง  ดังนี้

 

เพิ่มเพื่อน

 

Website : tamboononline.com

Line ID : @tamboononline

เบอร์โทรศัพท์ : 065 469 9269

ที่อยู่ : 98/75 ซอย 83 ถนน พระราม 3 คลองเตย กรุงเทพ 10110

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.

อีเมลล์ : tamboononline@gmail.com

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024
ข้าวกล่องอโศก

ข้าวกล่องอโศก

adminพฤษภาคม 27, 2024
ข้าวกล่องสาทร

ข้าวกล่องสาทร

adminพฤษภาคม 26, 2024
marijuana

Sawadee Sativa

adminพฤษภาคม 21, 2024
ค็อกเทลบาร์ ลาดพร้าว

ค็อกเทลบาร์ ลาดพร้าว | Untitled House

adminพฤษภาคม 18, 2024
sigzy

ไบนารี่ออฟชั่นคืออะไร?

adminพฤษภาคม 17, 2024
Thai massage

Sabai Thai Wellness

adminพฤษภาคม 15, 2024