อื่นๆ

บทสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา สั้นๆ สวดได้ทุกวัน

อื่นๆ

บทสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา สั้นๆ สวดได้ทุกวัน

 

การท่อง บทสวดมนต์แปล เป็นภาษาไทย กำกับไปกับการท่องบทสวดภาษาบาลีด้วยนั้น เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้สวดมนต์เข้าใจถึงความหมายในสิ่งที่สวดได้มากขึ้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีนั้นมักจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้ที่ศึกษาโดยตรง ขณะที่ชาวไทยพุทธส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างเชี่ยวชาญนัก

 

บทสวดมนต์ที่เป็นที่นิยมสวดกันในหมู่ประชาชนทั่วไป จึงมักจะมีคำแปลอย่างเป็นแบบแผนหรืออาจจะแปลแตกต่างกันอยู่บ้าง ก็เป็นได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะถือที่ความถูกต้องของใจความเป็นสำคัญ

 

สวดมนต์โดยไม่รู้ความหมาย ก็ยังได้ประโยชน์

การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นวิธีสร้างความสงบให้กับจิตใจได้ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง และถึงแม้ว่าผู้ท่องจะไม่รู้ความหมายที่ท่องอย่างแจ่มแจ้ง หรือแม้กระทั่งไม่รู้ความหมายเลย ก็ยังเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้ ทั้งนี้ผู้สวดต้องมีความเชื่อ ความศรัทธา เนื่องจากบทสวดมนต์นั้นคือ การกล่าวยกย่องพระรัตนตรัย และคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

 

ข้อความจากหนังสือสวดมนต์ทำกรรมฐาน ตามแบบหลวงพ่อจรัญ ในหัวข้อถามตอบเรื่องการสวดมนต์ ซึ่งบันทึกการถามของพิธีกร และให้คำตอบโดยหลวงพ่อจรัญ นั้น 

 

พิธีกรถามว่า ‘ การที่สวดมนต์เนี่ยนะคะ พอจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ย ก็มีคุณค่าเท่ากับทำสมาธิเหมือนกัน ’ ใช่หรือไม่?

 

หลวงพ่อจรัญได้ตอบว่า: 

‘ ใช้ได้ ใช้ได้ นี่คือสมาธิ การสวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน ทาไปก่อน สวดไปก่อน สวดแล้วเนี่ยมันซึ้งใจ จะเป็นต่างชาติ ต่างภาษา คนจีนหรือคนฝรั่งเขานิยมเนี่ย เขาสวดโดยไม่รู้เรื่อง แต่สวดไปสวดไปเกิดสมาธิน่ะสิ เกิดสมาธิเกิดจิตสำนึกเกิดหน้าที่การงาน และการงานนั่นคือกรรมฐานอันหนึ่ง เรียกว่าภาวนา สวดมนต์เป็นภาวนา ’

 

สวดมนต์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ข้อความจากหนังสือเล่มดังกล่าว ยังพูดถึงบุคคลรายหนึ่ง ซึ่งได้สวดพุทธคุณแล้วทำให้อาการป่วยดีขึ้น โดยหลวงพ่อจรัญได้กล่าวตอบไว้ดังนี้

‘ ขอเจริญพร คุณโยมถามดีมาก เป็นเรื่องจริงที่ผ่านมา ในกฎแห่งกรรม ลุงพัดอายุ ๗๐ เศษ แต่อาตมาจำเศษไม่ได้ แกเป็นอัมพาตแล้วต้องให้ลูกให้หลาน ต้องมาเช็ดก้นเช็ดตูด เดินไม่ได้ นอนแอ้งแม้งอยู่บนเตียง แล้วก็เสียใจ คิดกินยาตาย กินยาตายก็ให้พวกเด็กๆ หรือลูกหลานหรือใครก็ไม่ทราบล่ะ ไปซื้อยา ยากะโหลกไขว้น่ะ ยาที่กินแล้วตายน่ะ เอามาจะกิน เลยครูอ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนทั้งผัวเมียก็ได้ข่าว บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ไปเยี่ยมลุงพัด ไปเยี่ยมลุงพัดแล้วก็ถาม 

 

บอกลุง..ทำไมถึงกินยาตายล่ะลุง ลุงก็เป็นทายก แล้วก็เป็นผู้เสียสละ เป็นนักธรรมะธัมโม แล้วจะกินยาตายด้วยประโยชน์อันใด ลุงพัดก็แก้ปัญหาบอกว่า ครู…ผมน่ะ ก็แก่แล้ว แล้วก็ลูกต้องมาเอาใจใส่หลานต้องมาดูแล จะไปโรงเรียนก็เสียเวลาเขา ต้องมานั่งเช็ดก้นเช็ดตูด แล้วมาป้อนข้าวผมเนี่ย เกรงใจ ลูกหลาน ผมตายเสียดีกว่า เลยครูอ่อนจันทร์ก็พูดอ้อนวอนว่า ลุง.. อย่าตายเลย ตายเป็นบาป..ลุงก็ทราบ แต่เราเกรงใจหลาน เขาต้องมานั่งดูแลเรา กลับมาจากโรงเรียนก็ต้องมาเช็ดก้นเช็ดดูด ต้องมาปฏิบัตินะ ต้องมาป้อนข้าว เลยก็ลุงก็อยากจะกินยาตายให้มันหมดสิ้นไป

 

ลุงอย่าเพิ่งกินเลยสวดมนต์เถอะ สวดมนต์อะไรเล่า สวดพุทธคุณ ของหลวงพ่อวัดอัมพวัน ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ อ๋อ ลุงได้แล้ว แต่ไม่ได้สวดเลยตาลุงก็เอ้าหันเหเร่ทิศตามครูอ่อนจันทร์ ที่เขาเคยมา ปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ไง เลยก็สวด สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ แล้วก็สวดพุทธคุณเท่าอายุ ๗๐ เศษ เศษเท่าไร อาตมาจำไม่ได้ สวดไปแล้วหายใจยาวๆ เจริญกรรมฐานไปด้วย 

 

ตาลุงนี่ก็เกิดปฏิกิริยาปวด ไปเรียกครูอ่อนจันทร์มา ปวดจัง ปวดจัง ขอเจริญพรคุณโยม ถ้าเป็นอัมพาตถ้าปวดต้องหายทุกราย ถ้าไม่ปวดไม่มีทางหาย เลยก็ลุงก็ปวดหนักเข้า ๆ ลุกนั่งดะแล้ว สรุปใจความว่าเดินได้ เดินได้ถีบจักรยานได้เลย และเป็นตัวตุ๊ย (ตัวตุ๊ยที่หลวงพ่อพูดถึงนั้น คือ ตัวตลก ในการสวดคฤหัสถ์ มีหน้าที่สร้างความขบขัน ความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นการพูดขัดแย้งหรือแสดงโลดโผนใด ๆ กับผู้สวดคนอื่น ๆ ที่มี ทั้งหมด ๔ คนก็ได้ เพียงแต่ให้อยู่ในแบบแผนรักษาแนวทางมิให้ออกนอกลู่นอกทางไปเท่านั้น )ไปเลย เป็นพระเอกในเมืองหนองคายไป เลยก็ไปสอนบัดนี้บวชแล้ว ขี่จักรยานก็ได้ไปไหนก็ได้ เลยก็สอนเรื่องพาหุงมหากาฯ สวดกันใหญ่

 

บทสวดมนต์แปลก่อนนอน สั้นๆ

หากจะเริ่มสวดมนต์สั้นๆ อาจจะเริ่มด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนก่อนก็ได้ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เนื่องจากเวลาก่อนนอนเป็นช่วงที่วางภาระประจำวันและเตรียมร่างกายและจิตใจเพื่อนเข้านอน บทความนี้จึงเสนอบทสวดมนต์แปลก่อนนอน สั้นๆ ใช้เวลาราว 5 นาที ก็จบกิจกรรม เมื่อสามารถทำได้เป็นประจำแล้ว ก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติสามารถสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในขั้นสูงขึ้นต่อไปได้

 

นมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมังนะมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

 

นมัสการพระพุทธเจ้า (๓ จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

 

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

โรงงานถ่าน

โรงงานถ่าน ปลอดภัย คุณภาพระดับมืออาชีพ

adminกรกฎาคม 3, 2024
รับติดตั้งเครื่องจักร

รับติดตั้งเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร

adminกรกฎาคม 1, 2024
เปิดเซิฟมายคราฟ

เปิดเซิร์ฟเวอร์และเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ ใน Minecraft

adminกรกฎาคม 1, 2024
โรงแรมแมว พัทยา

บริการฝากเลี้ยงแมว | โรงแรมแมว พัทยา

adminมิถุนายน 25, 2024
คลินิกทันตกรรม บางแก้ว

คลินิกทันตกรรม บางแก้ว | Bangkaew Smile Dental Clinic

adminมิถุนายน 19, 2024
เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024
ข้าวกล่องอโศก

ข้าวกล่องอโศก

adminพฤษภาคม 27, 2024