อื่นๆ

รับทำวีซ่าเชงเก้น | รับทำวีซ่ายุโรป

อื่นๆ

รับทำวีซ่าเชงเก้น | รับทำวีซ่ายุโรป

 

รับทำวีซ่ายุโรป ใครกำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวยุโรป หลาย ๆ ประเทศในคราวเดียว วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ตอบโจทย์! ไม่ว่าจะเป็นทริปยุโรปโดยเฉพาะ หรือ ใครทีไปอังกฤษด้วยวีซ่าอังกฤษอยู่แล้ว อยากจะบินจาก UK ไปประเทศต่างๆ ในยุโรปด้วย Schengen visa

สำหรับวีซ่าประเภทนี้ หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักในชื่อย่อกันว่าเชงเก้น เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระในกลุ่มประเทศเชงเก้น 27 ประเทศ และส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มประเทศ EU ได้แก่ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ไอซ์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย กรีซ แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน เยอรมัน สโลวัก สโลวีเนีย ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ โครเอเชีย เดนมาร์ก เชค ฮังการี เอสโตเนีย

โดยใช้วีซ่าใบเดียว ไม่ต้องขอวีซ่าแยกสำหรับแต่ละประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเที่ยวหลายๆ ประเทศในทริปเดียวกันสำหรับการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางเล่มธรรมดา ต้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือประเภทอื่นๆ ควรตรวจสอบเงื่อนไขกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง

ดังนั้นแล้วใครมีแผนจะไปประเทศใดประเทศหนึ่ง ในลิสต์ด้านบนนี้ หรือ ไปทัวร์ยุโรปอย่างประเทศในฝันของหลาย ๆ คน สถานที่สุดโรแมนติกอย่าง หอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศส Venice ที่อิตาลี เมืองสวย ๆ อย่างสวิตเซอร์แลนด์ ไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ สัมผัสเมืองประวัติศาสตร์แห่งกรีซ ชมเมืองอย่างเยอรมัน  หรือ ใครที่จะไปเรียนต่ออย่างประเทศฝรั่งเศสที่มีทั้งสายธุรกิจ และสายเชฟ หรือฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษา ไปคุยธุรกิจ/Business trip หรือไปทำงาน แนะนำให้ลองดูในเรื่องประเภทของวีซ่าให้ดี โดยทาง Mesub Travel ได้สรุปเรื่องประเภทของวีซ่าเชงเก้นไว้ด้านล่าง

 

ประเภทของวีซ่า

สำหรับวีซ่าเชงเก้นนั้น มีหลายประเภท เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเดินทาง โดยหลัก ๆ จะมี 4 ประเภทที่ได้รับความนิยม

 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น (Schengen Short-Term Visa)
 • วีซ่าธุรกิจ (Schengen Business Visa)
 • วีซ่านักเรียนระยะสั้น และ ระยะยาว (Schengen Study Visa)
 • วีซ่าทำงาน (Schengen Work Visa)

ปรึกษาฟรี! แอดไลน์เลย

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง

มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือน

 • เอกสารส่วนตัวอื่นๆ
 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน
  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • รูปถ่าย
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5×4.5 cm. จำนวน 2 ใบ
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • Bank Statement
 • ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • แผนข้อมูลแผนการเดินทาง (Itinerary)
 • หลักฐานการจองตั๋ว และ โรงแรม (หากมี)
 • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 Euro / 1.5 ล้านบาท

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่างๆ

1. วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น (Schengen Short-Term Visa)

วีซ่า เชงเก้น สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนี้เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางผ่าน หรือ เที่ยวพักผ่อนอยู่ในดินแดนของกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศต่าง ๆ ที่วีซ่าเชงเก้นรองรับ และ เดินทางผ่านประเทศต่างๆ ในเขตประเทศเชงเก้นได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม แต่วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้นได้

ในการของวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

2. วีซ่าธุรกิจ (Schengen Business Visa)

             เป็นวีซ่าเชงเกนระยะสั้นประเภทหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเช้งเกนได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

สิ่งที่วีซ่าธุรกิจเชงเก้นสามารถทำได้

 

 • เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ
 • เจรจาธุรกิจ
 • พบปะลูกค้า หรือคู่ ค้าทางธุรกิจ
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ
 • ฝึกอบรม หรือ ศึกษาดูงานทางธุรกิจ

ในการของวีซ่าธุรกิจเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรที่ประเทศเชงเก้น
  • หนังสือเดินทางธุรกิจ
  • ใบรับรองการทำงาน

3. วีซ่านักเรียน (Schengen Study Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่ง ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อเรียนต่อในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยในเขตประเทศเชงเก้น โดยระยะยาวมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่หลักสูตรระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นนักเรียน ผู้สมัครจะต้องมี

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองผลการเรียนหรือหลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ
  • หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง หรือ ผู้สนับสนุน

4. วีซ่าทำงาน (Schengen Work Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อทำงาน หรือ ประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้น โดยสำหรับการทำงานในระยะยาวจะอยู่ทำงานได้ไม่เกิน 5 ปี และสำหรับหลักสูตร Training จะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นทำงาน ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากนายจ้างในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานทางอาชีพอื่นๆ
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (ผู้ใหญ่) 80
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 6-11 ปี) 40
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 0-5 ปี) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

        จะเห็นได้ว่าจะมีรายละเอียดของวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทั้งเงื่อนไขเอกสารที่ต้องเตรียมยื่น อีกทั้ง Process ในการยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังนั้นแล้วหากใครที่กำลังมองหาผู้ช่วย ตรวจเอกสาร ให้คำแนะนำต่าง ๆ ปรึกษาเราได้ที่นี้

 

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร? ฉบับอัพเดทล่าสุด!

 

อยากไปเที่ยวยุโรป ! รับทำวีซ่ายุโรป ก็ต้องรู้จักกับ “ วีซ่าเชงเก้น ” กันซะก่อน ว่าวีซ่านี้มีความพิเศษขนาดไหน ซึ่งวันนี้ทีมงานมีทรัพย์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ

 

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าและออกโซนเชงเก้น (พื้นที่ในยุโรป 27 ประเทศ)  รับทำวีซ่ายุโรป ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งวีซ่า-เชงเก้นจะออกให้เพื่ออนุญาตนักท่องเที่ยวและนักเดินทางระยะสั้นอื่น ๆ เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน ซึ่งการตกลงร่วมกันในครั้งนี้ได้มีขึ้นครั้งแรกที่เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของชื่อวีซ่า-เชงเก้นนั่นเอง

 

รัฐบาลเชงเก้น ประกอบด้วย 

 1. เนเธอร์แลนด์
 2. เบลเยี่ยม
 3. สเปน
 4. ไอซ์แลนด์
 5. อิตาลี
 6. ออสเตรีย
 7. กรีซ
 8. แลตเวีย
 9. ลิกเตนสไตน์
 10. ลิธัวเนีย
 11. ลักเซมเบอร์ก
 12. มอลตา
 13. นอร์เวย์
 14. โปรตุเกส
 15. โปแลนด์
 16. ฝรั่งเศส
 17. สวีเดน
 18. เยอรมัน
 19. สโลวัก
 20. สโลวีเนีย
 21. ฟินแลนด์
 22. สวิตเซอร์แลนด์
 23. โครเอเชีย
 24. เดนมาร์ก
 25. เชค
 26. ฮังการี
 27. เอสโตเนีย 

 

ดังนั้น หากได้รับวีซ่า-เชงเก้นจากหนึ่งประเทศ ผู้เดินทางจะได้สิทธิ์ในการเดินทางเข้า “ทุกประเทศในเขตเชงเก้น” ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้น จะต้องยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หรือให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่วางแผนจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก 

 

หมายเหตุ: สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ) และประเทศไอร์แลนด์ ไม่อยู่ในเขตเชงเก้น

 

ซึ่งปัจจัยในการอนุมัติวีซ่า จะประกอบไปด้วย แผนการเดินทางออกจากพื้นที่ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ และ หลักฐานที่แสดงถึงกำลังทรัพย์ที่เพียงพอในการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนระยะสั้นในโซนเชงเก้น นั่นเองค่ะ บอกเลยว่า แฮปปี้สุดๆ ถ้าได้วีซ่า-เชงเก้นมาครอบครอง! จะไปเที่ยวกี่ประเทศก็ไม่หวั่น แต่วีธีการสมัคร ก็ไม่หมูนะคะ ไว้เดี๋ยวทีมงานมีทรัพย์จะมาแชร์เรื่องราวให้ฟังเพิ่มกันอีกค่ะ

 

Source1

Source2

Source3

Source4

 

วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น ให้ผ่าน!

 

วันนี้ทีมงานมีทรัพย์จะมาแชร์วิธีการได้วีซ่า-เชงเก้นง่ายๆ เข้า-ออก 27 ประเทศในยุโรปแบบสบายๆ แค่ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ !

 

 

1.วางแผนการเดินทางให้ครอบคลุม

 

A.แนะนำว่าให้ทุกคนวางแผนการเดินทางในแต่ละประเทศในเขตเชงเก้นให้ชัดเจน ว่าจะเดินทางเข้ากี่ประเทศ อยู่ประเทศใดนานที่สุด หรือจะเข้าประเทศใดเป็นประเทศแรก เพราะนั่นหมายถึงประเทศที่ทุกคนจะต้องนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่า-เชงเก้นนั่นเองค่ะ

 

B.กรณีที่ 1: เดินทางเข้าเพียง 1 ประเทศ ในเขตเชงเก้น ให้ขอวีซ่าจากประเทศนั้นได้เลย

 

C.กรณีที่ 2: เดินทางเข้าหลายประเทศ โดยมีประเทศที่อยู่นานที่สุด ให้ขอวีซ่าจากประเทศที่อยู่นานที่สุด เช่น หากเที่ยวฮังการี 4 วัน ฟินแลนด์ด์ 4 วัน แล้วสุดท้ายที่สเปน 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่า-เชงเก้นที่สถานทูตสเปน

 

D.กรณีที่ 3: เดินทางเข้าหลายประเทศ โดยแต่ละประเทศใช้เวลาพอกัน ให้ขอวีซ่าจากประเทศแรกที่เดินทางเข้าค่ะ เช่น หากเที่ยวฮังการี 4 วัน ฟินแลนด์ด์ 4 วัน แล้วสุดท้ายที่สเปน 4 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตฮังการี

 

2.ทำความรู้จักสถานที่ทำวีซ่า

 

 1. เนื่องจากประเทศในเขตเชงเก้นนั้นมีมากถึง 27 ประเทศ และในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขการขอวีซ่าที่ต่างกัน โดยบางประเทศจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ เลย หรือบางประเทศอาจจะต้องขอผ่านศูนย์วีซ่าที่ถูกจัดตั้งขึ้น รายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

 1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

 

 • วีซ่าออสเตรีย
 • วีซ่าเบลเยี่ยม
 • วีซ่าสาธารณรัฐเช็ก
 • วีซ่าเดนมาร์ก
 • วีซ่าเอสโตเนีย (สถานทูตฟินแลนด์เป็นตัวแทน)
 • วีซ่าฟินแลนด์
 • วีซ่าเยอรมัน
 • วีซ่าไอซ์แลนด์ (สถานทูตเดนมาร์กเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าอิตาลี
 • วีซ่าลิคเทนสไตน์ (สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทน)
 • วีซ่ามอลต้า (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าเนเธอร์แลนด์
 • วีซ่านอร์เวย์
 • วีซ่าสโลวีเนีย (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าสวีเดน
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 

C.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact

 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าโปรตุเกส

 

D.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

 • วีซ่าสเปน

 

E.ยื่นโดยตรงที่สถานทูต

 • วีซ่ากรีซ
 • วีซ่าฮังการี
 • วีซ่าลัตเวีย (สถานทูตฮังการีเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าลิทัวเนีย (สถานทูตเยอรมันเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าลักเซ็มเบิร์ก
 • วีซ่าโปแลนด์
 • วีซ่าสโลวาเกีย

 

3.เตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

A.โดยหลักแล้ว เอกสารที่ต้องใช้ จะประกอบไปด้วย เอกสารส่วนตัวเพื่อแสดงตน และเอกสารที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอวีซ่าค่ะ ตัวอย่างของเอกสารส่วนตัวจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย เป็นต้น และเอกสารที่เอกสารที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับประเทศของวีซ่าที่ยื่น ดังนั้นทีมงานมีทรัพย์แนะนำให้ศึกษารายละเอียดเอกสารจากสถานทูต หรือ ศูนย์วีซ่าของประเทศนั้นๆให้ดีค่ะ

B.ซึ่งสำหรับวีซ่า-เชงเก้น อาจจะให้นำ้หนักกับ แผนการเดินทางออก ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ กับหลักฐานแสดงกำลังทรัพย์ในการท่องเที่ยวค่ะ

 

4.กะเวลาสมัครวีซ่าให้ดี พร้อมทำนัดออนไลน์

A.ทุกคนสามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานถึง 6 เดือน ก่อนการเดินทาง หรือ ช้าสุดคือ 15 วันก่อนการเดินทาง เพราะทางสถานทูตหรือศูนย์วีซ่าจะจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าดังกล่าวค่ะ ทีมงานมีทรัพย์แนะนำว่าให้กะเวลาดีๆเลยค่ะ เพื่อทำนัดออนไลน์ในการยื่นเอกสาร

 

5.เดินทางไปทำ Biometrics

A.สำหรับวีซ่า-เชงเก้นแล้ว ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปที่สถานทูตหรือศูนย์วีซ่าด้วยตนเอง เพื่อไปยื่นเอกสารและทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

6.รอรับผลวีซ่าเชงเก้น

A.ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่า-เชงเก้น โดยส่วนมากแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15-45 วัน แล้วแต่กรณีค่ะ และเมื่อได้รับผลผ่านวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง เพื่อทำการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆ ค่ะ

 

ใครบอกว่าวีซ่าเชงเก้นทำยาก.. บอกเลยว่าไม่จริง! เพียงแค่รู้ทริคในการสมัครเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้ก็หายห่วงได้เลย ยังไงไว้เดี๋ยวทีมงานมีทรัพย์หาสาระดีๆ มาให้เล่าทุกคนอีกนะคะ 

 

Source1

Source2

 

 

วีซ่า เชงเก้น เอกสารที่ต้องใช้ ?

 

ท่านใดที่กำลังจะขอวีซ่า-เชงเก้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้ทีมงานมีทรัพย์รวมลิสต์เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า-เชงเก้น มาฝากทุกท่านค่ะ เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วมาจดกันได้เลยค่ะ 

 

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อทูลครบถ้วนพร้อมลงชื่อ หากเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองจะต้องลงชื่อทั้งบิดาและมารดานะคะ 

2.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือเกินสามเดือนนับจากวันที่เดินทาง ที่มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 2ชุด 

3.แบบฟอร์มข้อมูลข้อกฎหมายที่ต้องทราบ พร้อมลงชื่อ 

4.รูปถ่านแบบไบโอเมตริก 2 ใบ ขนาด 3.5 ซมx 4.5 ซม 

 • พื้นหลังสีขาว
 • ถ่ายไม่เกิน6เดือน 

 

5.หนังสือการเปลี่ยนชื่นนามสกุล(ถ้ามี) 

6.ใบจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาใบและขากลับ

7.แผนการเดินทางโดยละเอียด หากท่านมีแผนจะเดินทางหลายประเทศจะต้องระบุยาภาหนะที่ใช้ภายในทริปการเดินทางนี้ให้ชัดเจน 

8.ใบจองที่พัก/โรงแรม

9.จดหมายจากบริษัทนำเที่ยวที่มีรายละเอียดการเดินทางที่ชัดเจนและรายชื่อของสมาชิกครบถ้วน

10.หลักฐานการจ้างงาน

 • หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัท 
 • ใบอนุญาติประกอบธุรกิจ
 • กรณีนักศึกษา ใช้ใบรับรอ
 • การเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 

 

11.หลังฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้เดินทางจะต้องยื่นทุกคนนะคะ โดยระบุบรายละเอียดดังนี้ 

 • ยอดเงินฝากธนาคาร แสดงรายการเดดินบัญชี อย่างน้อย 3 เดือน หรือสามารถยื่นสำเนาอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) ร่วมด้วยได้เช่นกันค่ะ 

 

12.ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000.- เหรียญยูโรนะคะ 

 

คำแนะนำในการเรียนเอกสาร สามารถเรียนเอกสารตามนี้เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง

2 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

3.จดหมายเชิญ

4.ใบจองเที่ยวบิน

5.หลังฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำกงานหรือการเป็นนักศึกษา,หลักฐานทางการเงิน 

6.หลังฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

 

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยื่นขอวีซ่า เชงเก้นได้แล้วค่ะ แต่ถ้าหากยังคงกังวลเรื่องรายละเอียดอื่นๆสามารถปรึกษาเราได้ที่ MESUB Visa&Travel เรามีบริการรับยื่นวีซ่า เชงเก้น ให้บริการเตรียมเอกสารพร้อมยื่นขอวีซ่าให้ รับทำวีซ่ายุโรป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MESUB Visa&Travel ค่ะ 

รับทำวีซ่ายุโรป บริการยื่นวีซ่า ต่อวีซ่า ง่ายๆ กับ MESUB TRAVEL สะดวก รวดเร็ว ทีมงานของเรายินดีดูแลเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ในวงการมากกว่าหลายสิบปี การันตีด้วยลูกค้ามากมาย

 

รับทำวีซ่ายุโรป ติดต่อเราได้ทางไหน?

เปิดให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ 09.30-18.00

ออนไลน์ 09.30-18.00 (ทุกวัน)

LINE Official: @mesubtravel

TEL: ไทย 09-5653-8299, 083-468-5325

ENG 09-2966-9045

中文 08-1009-0558

FB Page: MESUB visa&travel บริการด้านวีซ่าครบวงจร

Email: mesubvisa@gmail.com

 

 

กลับสู่หน้าหลัก  songkhlalaow.com

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

โรงงานถ่าน

โรงงานถ่าน ปลอดภัย คุณภาพระดับมืออาชีพ

adminกรกฎาคม 3, 2024
รับติดตั้งเครื่องจักร

รับติดตั้งเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร

adminกรกฎาคม 1, 2024
เปิดเซิฟมายคราฟ

เปิดเซิร์ฟเวอร์และเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ ใน Minecraft

adminกรกฎาคม 1, 2024
โรงแรมแมว พัทยา

บริการฝากเลี้ยงแมว | โรงแรมแมว พัทยา

adminมิถุนายน 25, 2024
คลินิกทันตกรรม บางแก้ว

คลินิกทันตกรรม บางแก้ว | Bangkaew Smile Dental Clinic

adminมิถุนายน 19, 2024
เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024
ข้าวกล่องอโศก

ข้าวกล่องอโศก

adminพฤษภาคม 27, 2024