อื่นๆ

ส่งของจากไทยไปอเมริกา แพงไหม

อื่นๆ

ส่งของจากไทยไปอเมริกา แพงไหม

 

ส่งของไปอเมริกาแพงไหม การที่ธุรกิจขยายตัวเติบโตคงเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราจะมองหาช่องทางการจำหน่ายช่องทางอื่นเพิ่ม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ ซึ่งในปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยสาเหตุจากการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มจากเดิม โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศอีกด้วย แล้วผู้ประกอบการจะเตรียมตัวยังไงหากมีการซื้อขายแล้วต้องทำการส่งสินค้าไปต่างประเทศอย่างอเมริกา วันนี้ทาง SME SHIPPING ได้หาข้อมูลมาให้กับคุณแล้ว 

 

สิ่งสำคัญอย่างแรกที่จะต้องรู้ 

ส่งของไปอเมริกาแพงไหม  เวลาที่เราส่งพัสดุไปต่างประเทศ แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการเสียภาษีอากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษีนำเข้าและภาษีส่งออก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องจ่ายภาษีตัวไหนและจ่ายเมื่อไหร่ รวมถึงคำถามสำคัญที่หลายๆคนให้ความสนใจคือ จะต้องเสียภาษีนำเข้าและส่งออกเท่าไหร่ ใครเป็นคนที่เสียภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง

 

เราจะเสียภาษีนำเข้า ภาษีส่งออก เมื่อใด ? | ส่งของไปอเมริกาแพงไหม

การเสียภาษีอากรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสินค้าของคุณเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง แล้วสินค้ามีมูลค่าเกินหลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทางกำหนด ก็จะมีการเรียกเก็บค่าภาษีก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาในประเทศนั้นๆ โดยปกติแล้วการเสียภาษีจะเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้รับ” เรียกว่าการเสียค่าภาษีนำเข้า และจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในการเรียกเก็บภาษีของแต่ละประเทศ สินค้าแต่ละชนิดจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน

 

แต่ละประเทศที่คุณส่งสินค้าไปนั้น จะมีกฎเกณฑ์ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ไม่เหมือนกัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือเขตเศรษฐกิจระหว่างประเทศต้นทางกับปลายทาง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้าและมูลค่าของสินค้านั้นๆ แต่ถ้าหากสินค้าที่จะนำเข้าประเทศปลายทาง มีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ ก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีนั่นเอง 

 

ภาษีนำเข้าประเทศอเมริกา

ราคาค่าจัดส่งไม่รวม ภาษีนำเข้าประเทศอเมริกา สำหรับสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมค่าจัดส่งไม่ถึง USD800 อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export

 

กฎระเบียบการส่งออกของประเทศอเมริกา

1) ในการจะส่งออกสินค้าประเทศอเมริกา ผู้ส่งออกต้องทราบว่าสินค้าที่จะส่งออกอเมริกาต้องได้รับใบอนุญาตการส่งออก (export license)  แต่สินค้าโดยส่วนใหญ่นั้นไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานในอเมริกาก่อนการส่งออก มีเพียงสินค้าบางประเภทที่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องตรวจสอบว่าสินค้านั้น เป็นสินค้าควบคุมการส่งออกของหน่วยงานในประเทศอเมริกาหรือไม่ และสินค้านั้นต้องไม่ใช่สินค้าห้ามนำเข้าในประเทศปลายทาง 

 

2) ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอเมริกาจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 สรุปแล้ว หากต้องการนำเข้าส่งออกอเมริกา จำเป็นต้องทราบข้อมูลคร่าวๆเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและเป็นแนวทางก่อนจะมีการนำเข้าส่งออกอเมริกา หากสนใจนำเข้าส่งออกอเมริกา SME SHIPPING ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรในราคาที่เหมาะสม พร้อมบริการอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบริการแพ็คสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออก-นำเข้า สินค้า

 

ภาษีและค่าใช้จ่ายในการส่งของข้ามประเทศไม่ได้มีอัตราเดียวตายตัวสำหรับทุกการส่ง แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นจะมีหลายอัตราขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 

  • ประเทศต้นทางของผู้ส่ง และประเทศปลายทางที่ผู้รับอาศัยอยู่ 
  • ประเภทของสิ่งของที่จัดส่ง ของบางอย่างไม่ต้องเสียภาษีแต่บางอย่างก็ต้องเสียภาษี ขณะเดียวกัน สิ่งของบางอย่างไม่เสียภาษีในการส่ง แต่ต้องผ่านการเสียภาษีที่ศุลกากรของประเทศปลายทาง โดยผู้รับเป็นผู้จ่าย
  • มูลค่าของที่จัดส่ง ถ้าสิ่งของที่ส่งไปมีมูลค่าสูงเกินกำหนดก็ต้องเสียภาษี
  • น้ำหนักและขนาดของสิ่งของ ปัจจัยข้อนี้มีผลต่อค่าส่ง

 

ช่องทางการขนส่งสินค้าไปประเทศอเมริกา

ส่งของไปอเมริกามีช่องทางการจัดส่งสินค้าทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ

 

1) การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน (AIR FREIGHT)

การขนส่งทางเครื่องบินหรือทางอากาศ เป็นการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในการนำเข้าส่งออกเมริกามากที่สุดทั้งสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก ปริมาณไม่มาก 

 

2)การขนส่งสินค้าทางเรือ (SEA FREIGHT)

การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางน้ำ เป็นการขนส่งสินค้าที่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ และสินค้าที่นำมาจัดส่งต้องไม่เป็นสินค้าที่เร่งด่วน สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

 

ให้บริการส่งสินค้าในราคาประหยัด พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของไปอเมริกา คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนการจัดส่ง บริการ ส่งของไปอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก และสินค้าขนาดใหญ่ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถบรรทุก สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs), บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของไปอเมริกา, และคนไทยในอเมริกาที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย

 

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

ทำฟัน ใกล้ฉัน

คลินิก ทันตกรรม เด้นท์โฮม สาขาสะพานควาย

adminกรกฎาคม 15, 2024
โรงงานถ่าน

โรงงานถ่าน ปลอดภัย คุณภาพระดับมืออาชีพ

adminกรกฎาคม 3, 2024
รับติดตั้งเครื่องจักร

รับติดตั้งเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร

adminกรกฎาคม 1, 2024
เปิดเซิฟมายคราฟ

เปิดเซิร์ฟเวอร์และเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ ใน Minecraft

adminกรกฎาคม 1, 2024
โรงแรมแมว พัทยา

บริการฝากเลี้ยงแมว | โรงแรมแมว พัทยา

adminมิถุนายน 25, 2024
คลินิกทันตกรรม บางแก้ว

คลินิกทันตกรรม บางแก้ว | Bangkaew Smile Dental Clinic

adminมิถุนายน 19, 2024
เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024