ออกแบบ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบโลโก้ 

ออกแบบ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบโลโก้ 

 

ออกแบบโลโก้ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์สินค้า โลโก้ร้าน เพราะโลโก้ เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจ มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการออกแบบโลโก้นั้น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเป็นหลัก เพื่อให้โลโก้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น และไม่เหมือนใคร โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการ ออกแบบโลโก้ ขึ้นมานั้น ก็เพื่อการสร้างแบรนด์ให้กับ สินค้า หรือบริการต่างๆ นั่นเอง

 

โลโก้ (Logo) คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าและบริษัทผู้ผลิตออกแบบโลโก้ ให้มีเอกลักษณ์ แบบเฉพาะตนเอง จะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ และตราตรึงต่อผู้บริโภคตลอดไป ดังนั้นโลโก้จึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อ ความนิยม และการจดจำเกี่ยวกับองค์กร หรือสินค้าและมันคืองานของ Designer ในการสร้างสรรค์โลโก้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพราะโลโก้นั้น ไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมาย แต่โลโก้นั้น สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ในทางการตลาดของธุรกิจอีกด้วย

 

องค์ประกอบการออกแบบโลโก้

 

  1. มีความสอดคล้อง โลโก้จะต้องมีความสอดคล้อง กับความหมายในตัวของมันเอง กับสโลแกน ตัวอักษรและ แนวความคิดทางการตลาด การเพิ่มองค์ประกอบในส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันกับบริบทความแตกต่างกัน ทางด้านการตลาดจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงต่อการออกแบบโลโก้และแบรนด์ของบริษัทได้

 

  1. มีความน่าจดจำ การสอดคล้องกันจะนำไปสู่ความน่าจดจำ เราควรที่จะออกแบบโลโก้ให้มีความเรียบง่าย และชัดเจนเพื่อที่ผู้พบเห็น หรือลูกค้าจะสามารถจดจำมันได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่าง การออกแบบโลโก้ที่เรียบง่าย ของบริษัทแอปเปิล ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลย แต่มันก็นำไปสู่การจดจำอย่างไม่จำกัดของลูกค้า

 

  1. ต้องมีเอกลักษณ์ ขึ้นชื่อว่าโลโก้มันก็คือตัวแทนของสินค้าหรือสิ่งๆหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีความเป็นชิ้นเดียว สิ่งเดียว หรือคนเดียว ออกแบบโลโก้ที่ดีจะต้องสามารถมองแล้วรู้ได้อย่างทันทีว่านี่คือโลโก้อะไรและมีหน้าที่อะไร 

 

  1. ไม่ซ้ำแบบใคร หากจะจินตนาการไปถึงโลโก้ที่มีความคล้ายคลึงกัน เลียนแบบกันกับโลโก้ในตลาด สิ่งที่ผู้ผลิต หรือบริษัทองค์กรจะได้รับก็คือ ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกสับสน ในชื่อยี่ห้อที่พวกเขาต้องการจะซื้อ ดังนั้นการออกแบบโลโก้ ที่ไม่ซ้ำกับใครก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะดูซับซ้อนจนเกินไป อย่างเช่น โลโก้ของแมคโดนัลด์ เป็นหนึ่งในบรรดาโลโก้ที่ง่ายที่สุด สำหรับการออกแบบอัตลักษณ์ของสินค้า ในตลาดที่สังเกตเห็นได้ชัดและแน่นอนว่ามันมีความเป็น เอกลักษณ์ในตัวเองด้วย

 

  1. มีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจะต้องมั่นใจว่าโลโก้ ของตนมีการออกแบบ ให้รองรับการพิมพ์งานได้ทุกวัสดุที่มี และต้องมีคุณภาพสูง นอกจากคุณภาพของกราฟิก ก็ควรจะต้องมีความคมชัดและชัดเจน

 

  1. ไม่มีขอบเขตทางด้านเวลา หมายถึงเวลาไม่สามารถจะทำให้ภาพลักษณ์ หรือความหมายของโลโก้เลือนหายไปได้ง่าย ๆ นอกจากว่าบริษัทจะมีการรีแบรนด์หรือสั่งออกแบบโลโก้ใหม่นั่นเอง ถ้าโลโก้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และต่อเนื่องกันตลอดก็จะส่งผลกระทบต่อแบรนด์สินค้า ลูกค้าจะรู้สึกไม่เชื่อถือในสินค้า ไม่รู้สึกเกิดความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ที่มี

 

  1. การเลือกใช้สี สีของโลโก้ของบริษัทจะต้องมีความสอดคล้องกันในด้านของทฤษฎีสีและยังสื่อถึงการกำหนด ตัวตนของบริษัทด้วย ดังนั้นการกำหนดสีจึงไม่ง่ายที่จะทำให้น่าสนใจแต่คงพื้นฐานไว้ที่สีขาวหรือ สีเทาโทน โมโนโครมหรือเทาซึ่งจะช่วยให้คนตาบอดสีเห็นได้

 

  1. มีความเรียบง่าย การออกแบบโลโก้ที่มีความเรียบง่ายจะทำให้โลโก้มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้บนสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โลโก้เป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

ดังนั้นองค์ประกอบออกแบบโลโก้เหล่านี้สามารถที่จะประสบความสำเร็จให้ได้รับความสนใจสำหรับธุรกิจหรือองค์กร ควรรับคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแล้วธุรกิจหรือองค์กรจะได้รับโลโก้ที่ดี

 

ความสำคัญของการ ออกแบบโลโก้

 

ปัจจุบันการออกแบบโลโก้ควรใช้เวลาคิด วิเคราะห์ข้อมูลหลายๆ อย่าง เพื่อให้โลโก้ที่ออกแบบมานั้นตอบโจทย์กับบริษัท สินค้าหรือบริการนั้น ๆ สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ ที่ต้องการออกไปสู่คนภายนอกได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นความสำคัญของออกแบบโลโก้ มีดังนี้คือ

 

1.การออกแบบโลโก้ช่วยในการนำเสนอด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพกราฟิกง่ายเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท องค์กร หรือห้างร้าน แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีอำนาจในการดึงดูด และแสดงภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ของผู้ชาย โลโก้ควรจะสื่อถึงความเข้มแข็ง มาดมั่น หรือสมาร์ท

 

2.การออกแบบโลโก้ที่ดี จะช่วยให้ผู้คนหรือลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจำได้ทันทีที่เห็น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ การยอมรับและความชื่นชม โลโก้ที่ดีจึงเป็นพื้นฐานของแนวความคิดหรือคุณค่าของบริษัทที่สมบูรณ์แบบ

 

3.การออกแบบโลโก้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างความประทับใจให้กับผู้มอง ซึ่งจะต้องมีความหมายและจำได้ง่ายเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ จะต้องมีเอกลักษณ์และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลา นอกจากนี้จะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของขนาดเพราะมันจะต้องถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นป้ายประกาศ บิลบอร์ดขนาดใหญ่ หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญก็คือมีความคมชัด มองเห็นได้ง่าย

 

4.การออกแบบโลโก้ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน เสมือนการกำหนดตัวตนของธุรกิจ นอกจากนี้ต้องเหมาะหรือตรงกับความชอบและค่านิยมของลูกค้า เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของบริษัทที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง มีความชัดเจน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

 

5.การออกแบบโลโก้และการสร้างแบรนด์ เป็นองค์ประกอบที่ผสมผสานกันระหว่างปัจจัยสองอย่างคือ คุณภาพและการพบเห็น และในโลกโลกาภิวัฒน์นี้เป็นการบ่งบอกความชาญฉลาดของบริษัทที่จะสามารถเอาตัวรอดไปได้ตลอดจากเงื่อนไขของเวลาและการแข่งขัน

 

หากคุณกำลังมองหานักออกแบบโลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน / ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย / ออกแบบโลโก้พร้อมนามบัตร / ออกแบบโลโก้พร้อม Ci ( Corporate Identity) / รับทำงานที่ลูกค้าร่างแบบไว้ / แก้งานโลโก้เก่า / งานโลโก้ที่ไม่มีไฟล์ต้นฉบับ หรืองานโลโก้ที่ต้องการปรับแบบ

 

ที่ Fastwork เรามีฟรีแลนซ์ออกแบบโลโก้ มืออาชีพ ให้เลือกมากมายตามความต้องการของคุณ  

สามารถเข้ามาดูได้ที่ https://fastwork.co/logo-design

 

 

กลับสู่หน้าหลัก http://songkhlalaow.com

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in ออกแบบ

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายในให้ปัง อวดข้างบ้านได้!

adminพฤศจิกายน 10, 2020
ทำเว็บไซต์

ทำไมธุรกิจจะต้องทำเว็บไซต์? 

adminพฤศจิกายน 9, 2020
ออกแบบผลิตภัณฑ์

เคล็ดลับง่ายๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์

adminพฤศจิกายน 8, 2020
ประตูกันเสียง

ประตูกันเสียง – จำหน่ายประตูกันเสียง Zen Acoustic มีคุณภาพ

adminธันวาคม 15, 2019
รับทำสติ๊กเกอร์

รับทำสติ๊กเกอร์

adminพฤศจิกายน 11, 2019