โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่ | acccloud.co

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่ | acccloud.co

 

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจ Import Export ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า ทำงานผ่าน mobile ได้ใช้งานง่าย มีครบทุก function ทางบัญชีและการบริหาร  

รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

​​

ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต   โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ลูกค้าสามารถดู Stock ของเรา และ วางแผนการสั่งซื้อได้ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier เช่น การติดตามงานด้านการจัดซื้อ การติดตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ส่วนกลางคือโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่นการเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที เป็นต้น  โดนในกระบวนการงานทั้งหมด ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงินเช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ตัวระบบได้ออกแบบให้เป็นลักษณะ User-Oriented กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภท

ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

 

ระบบงานซื้อเช่นเดียวกับระบบงานขาย โปรแกรมบัญชี AccCloud.co แบ่งรูปแบบการซื้ออกเปน 2 ประเภทคือ การซื้อสินค้า และ การซื้อบริการ ส่วนของงานซื้อสินค้าประกอบไปด้วยเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า เอกสารซื้อสินค้าเงินสด เอกสารการจ่ายมัดจำ โดยที่ระบบซื้อสินค้าจะมีการควบคุณคุณภาพของสินค้าที่รับเข้ามา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้จำหน่าย การรับสินค้ามีทั้งแบบแสดงราคาสินค้าตอนรับและไม่แสดงราคา การติดตามเอกสารสั่งซื้อได้ว่าเอกสารใดที่ยังรับไม่ครบ สามารถติดตามไปถึง Supplier ได้ว่าใบสั่งซื้อใบนี้ได้จัดส่งของมาให้หรือยัง ในส่วนของงานซื้อบริการ ประกอบไปด้วย เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับบริการ ใบซื้อบริการเป็นเงินสด และ เอกสารใบตั้งหนี้ผู้จำหน่าย โดยโปรแกรมจะทำการควบคุมด้านต้นทุนต่อ Job บริการได้

 

ระบบงานขาย

ระบบงานขายเป็นจุดเริ่มต้นหลักขององค์กร โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ออกแบบรูปแบบงานขายได้ 2 รูปแบบคืองานขายในกลุ่มของสินค้า และ งานขายประเภทบริการ โดยที่งานขายในกลุ่มสินค้าประกอบด้วยเอกสารดังนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบมัดจำรับชำระ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบส่งของชั่วคราว  ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เอกสารการตั้งหนี้ลูกค้า(ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังภาษีขาย และตั้งหนี้ลูกค้า) เอกสารการติดตามสถานะการขาย โดยที่ระบบจะสามารถ เชื่อมโยงไปยังใบสั่งผลิตในโรงงานได้ และสามารถเชื่อมไปยังเอกสารจัดรถขนส่ง รวมถึงสามารถทราบถึงต้นทุนต่อบิลได้ทุกครั้งที่เปิดบิลขายออกไป ในส่วนของการขายบริการประกอบไปด้วย เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นระบบ บัญชีที่มีความสามารถในระดับเดียวกับ โปรแกรม ERP ใช้ในกันในองค์กรขนาดใหญ่ โดยตัวระบบประกอบไปด้วย 4 ส่วนประกอบหลักด้วยกันคือ ส่วนของงานด้านบัญชีการเงิน ประกอบไปด้วย กิจกรรมด้านการจัดซื้อ  การขาย การควบคุมสินค้า การเงินรับ และ การเงินจ่าย รวมถึงการปิดบัญชี ในส่วนที่สองคือส่วนงานการผลิต ประกอบไปด้วยการสั่งผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ การควบคุมต้นทุนการผลิต ในส่วนที่สาม คือ ส่วนงานการวิเคราะห์และประเมินผลกิจการ ในส่วนนี้จะเป็นระบบ BI ที่ Plug In เข้ามาผ่าน ระบบ Datawarehouse ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  และส่วนสุดท้ายคือ ส่วนงานการเชื่อมโยงระบบ กับ ระบบภายนอก เพื่อให้การทำงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ระบบสินค้าคงคลังนับหนึ่งในเป็นหัวใจหลักของระบบ ERP เนื่องจากไม่ว่ากิจการที่มีการผลิต หรือ การซื้อมาขายไปล้วนแต่ต้องควบคุมปริมาณ Stock ด้วยกันทั้งสิ้น ในระบบจะทำการควบคุมทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยที่มูลค่าใช้รูปแบบ FIFO (first in first out) ระบบสินค้า จะมีการเชื่อมโยงการรับสินค้ามาจากระบบซื้อ(ใบรับสินค้า) และ การตัด Stock ออกไปจากระบบขาย (ใบส่งของ) ในส่วนงานคลังจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ใบเบิกสินค้า/วัตถุดิบ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบรับคืน ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบตรวจนับสินค้า ใบส่งของระหว่างสาขา และ ใบรับขิงระหว่างสาขา ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง เนื่องจากระบบอยู่บน Cloud ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถดูยอดคงค้างได้ตลอดเวลาผ่าน internet เพื่อทำการสั่งซื้อหรือ การจองสินค้าเพื่อขาย

ระบบการเงินจ่าย

เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องมาจากระบบการซื้อ โดยทันทีที่เกิดการซื้อขึ้นระบบจะทำการบันทึกรับสินค้า และ ดึงเอกสารรับสินค้าใบนั้นมาอนุมัติเพื่อตั้งหนี้ผู้จำหน่าย ดังนั้นเอกสารใในระบบจ่ายชำระจึงประกอบไปด้วย เอกสารใบอนุมัติตั้งหนี้ผู้จำหน่าย (บันทึกบัญชีซื้อ) ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กระบวนการปกติ จะประกอบไปด้วย เอกสารจ่ายเงินสดย่อย ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอกสารค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง  เอกสาร Advance payment และ การ Clearing advance payment แยกตามสาขาและแผนกด้วยเช่นกัน ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานเจ้าหนี้คงค้าง การดูรายงานแยกประเภทการจ่ายชำระ การติดตามสถานะการจ่ายชำระของบิลซื้อได้ตลอดเวลา

ระบบการเงินรับ

เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องจากระบบขาย โดยทันที่ที่เกิดการขายโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะทำการตั้งหนี้ลูกหนี้การค้ารายนั้นๆ และจะทำการรับชำระผ่านระบบการเงินรับซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ  นอกจากนั้นยังทางด้านการลดหนี้ หรือ เพิ่มหนี้ ตัวระบบจะมีเอกสารใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการลดหรือเพิ่มหนี้ทั้งสินค้าและบริการได้ ระบบทำการแสดงยอดหนี้คงค้าง การ Aging ลูกหนี้ และสามารถเรียกดูประวิติการรับชำระของลูกค้าในแต่ละรายได้ โดยที่การรับชำระสามารถรับชำระแบบบางส่วนได้ในทุกเอกสาร และการรับชำระมี 3 รูปแบบคือ เงินสด เงินโอนธนาคาร และ เช็คธนาคาร โดยระบบจะทำการเชื่อมกับระบบเช็คอีกหนนึง

https://www.acccloud.co/

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in โปรแกรมบัญชี