• เทปตีเส้น PVC

    เทปตีเส้น PVC   เทปตีเส้น PVC เป็นเทปที่ใช้สำหรับต

  • เทปใส

    เทปใส   เทปใส เป็นเทปเซลลูโลสสีเหลืองนวลใส ผลิตจาก

  • เทปกาวย่น

    เทปกาวย่น   เทปกาวย่น หรือ เทปเหนียว เป็นเทปกาวที่