อื่นๆ

Serenity Wellness Remedial Thai Massage

อื่นๆ

Serenity Wellness Remedial Thai Massage

 

massage – Sore Back? Try a massage Massage can be a helpful add-on to conventional medical care for back pain. It can reduce discomfort and get you back on your feet faster.

It can take weeks to months to completely recover from a flare-up of low back pain. In the meantime, massage offers relief in addition to conventional care, such as taking anti-inflammatory pain relievers, staying as active as possible, getting physical therapy, and waiting for the body to heal.

 

Need a Massage? Finding the right massage therapy, visit Serenity Wellness Massage

We can help with many conditions such as neck pain, shoulder pain, low back pain, sciatica pain,  headaches, stiff back, leg pain, knee pain, hip pain, headaches, and other discomfort related to muscles and connective tissue, or other conditions that need care at our local shop in Toowong QLD, we can provide treatment wherever you need it.

 

Why you should come to  Serenity Wellness Massage?

We are a professional massage therapy services specialised in a variety of massages. We use techniques such as remedial massage, swedish, myofascial release, relaxation, pregnancy, deep tissue, and thai with stretching. At Serenity Wellness, we provide treatment for back pain, sore neck and body pain relief, reduces stress and increase relaxation, also treats pain and muscle soreness and tension and improves circulation, energy and alertness.

 

Our Most Popular Services Let our therapy support your healing and well-being

 

Remedial Massage 

Service Description

Focuses on therapeutic remedial  techniques, tailored to address specific musculoskeletal problems, chronic pain, and injuries. Our goal is to help clients recover faster, reduce pain, and improve their mobility.

 

Deep Tissue  

Service Description

For clients experiencing deep-seated muscle tension and knots, our deep tissue targets the underlying layers of muscle tissue, providing relief and relaxation.

 

Oil Relaxation Massage 

Service Description

Experience pure relaxation with our soothing oil, where gentle strokes promote deep relaxation, relieving stress and tension from the body and mind.

 

Aromatherapy Massage 

Service Description

*Fragrance option selections available Immerse yourself in the soothing scents and healing properties of essential oils with our aromatherapy massage. This sensory experience combines the benefits of massage with carefully selected essential oils to promote relaxation, reduce stress, and enhance overall well-being.

 

Hot Stone  

Service Description

Experience the soothing warmth of hot stones combined with massage. Hot stone  promotes deep relaxation, relieves tension, and enhances overall well-being.

 

Traditional Thai  

Service Description

*Dry , no oil used Drawing from the ancient healing traditions of Thailand, our Thai  combines acupressure, assisted yoga postures, and stretching to improve flexibility, energy flow, and overall vitality.

 

Fusion Thai 

Service Description

*with oil used on the back Indulge in the ultimate relaxation with our unique combination , blending the therapeutic benefits of traditional Thai with the comfort and relaxation of an oil back . This treatment will leave you feeling rejuvenated, balanced, and deeply refreshed.

 

Coconut Hot Oil 

Service Description

Indulge in the warmth and nourishing properties of coconut oil with our coconut hot oil . This luxurious treatment provides deep relaxation, moisturizes the skin, and soothes tired muscles, leaving you feeling refreshed and rejuvenated.

 

Pregnancy 

Service Description

*Available only for pregnancies after 12 weeks We offer safe and soothing pregnancy  to support expectant mothers throughout their journey, easing discomforts, reducing stress, and promoting relaxation during this transformative time. We will refuse to offer  to a woman who is still in her first trimester (within 12 weeks), due to the increased risk for miscarriage associated.

 

Foot  & Spa

Service Description

Pamper your feet with our relaxing foot , which includes a soothing foot spa. This treatment soothes tired and sore feet, promotes circulation, and provides an overall sense of well-being.

 

Upper or Lower Body 

Service Description

A focused massage to release tension on back, shoulder, neck and head (upper body) or lower back and legs (lower body).

 

Express Facial

Service Description

This treatment cleanses, tones, and moisturizes your skin, leaving you with a radiant and revitalised complexion. – Deep Cleanse, Exfoliate Facial – Face – Moisturiser, Serum, Sunscreen – Head Improves the health of your skin promoting hydration and increased blood circulation or removes impurities while cleansing deeply. Facials are skin renewal treatments which help to reduce wrinkles, fine lines and combat the effects of ageing.

 

Deluxe Facial

Service Description

This comprehensive treatment includes cleansing, exfoliation, tones, relaxing facial , and mask to rejuvenate and nourish your skin. – Deep Cleanse, Exfoliate – Clay Mask, Sheet Mask – Face , Head – Moisturiser, Serum, Sunscreen – Neck, Shoulder, and Hand Improves the health of your skin promoting hydration and increased blood circulation or removes impurities while cleansing deeply. Facials are skin renewal treatments which help to reduce wrinkles, fine lines and combat the effects of ageing.

 

Back Body – Scrub & Moisturiser

Service Description

Back exfoliation with a mild body scrub extend and moisturizing cream to improve the health of your skin.

 

Full Body – Scrub & Moisturiser

Service Description

A full body exfoliation with a mild body scrub extend and moisturizing cream to improve the health of your skin.

 

 

Book an Appointment Today

ONLINE BOOKING  or  CALL (07) 3344 7841 / 0416 969 546 

 

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024
ข้าวกล่องอโศก

ข้าวกล่องอโศก

adminพฤษภาคม 27, 2024
ข้าวกล่องสาทร

ข้าวกล่องสาทร

adminพฤษภาคม 26, 2024
marijuana

Sawadee Sativa

adminพฤษภาคม 21, 2024
ค็อกเทลบาร์ ลาดพร้าว

ค็อกเทลบาร์ ลาดพร้าว | Untitled House

adminพฤษภาคม 18, 2024
sigzy

ไบนารี่ออฟชั่นคืออะไร?

adminพฤษภาคม 17, 2024
Thai massage

Sabai Thai Wellness

adminพฤษภาคม 15, 2024