Uncategorized Primary

ติดgps รถยนต์

Uncategorized Primary

ติดgps รถยนต์

 

ติดgps รถยนต์  – ติดgps รถยนต์ ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือ การติดตาม ดังนั้น ก็คือมี GPS ไว้สำหรับการติดตามในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่นำเจ้าตัว GPS Tracking ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับในการติดตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถ,เรือ,เด็ก,คนชรา,หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง โดยได้ใส่ option เสริมเข้าไปในตัว

เพื่อให้มันสามารถบอก สิ่งอื่นได้อีกนอกจาก พิกัด Latitude กับ Longitude เท่านั้น โดย GPS Tracking ที่ใช้ในการติดตามรถยนต์เป็น ที่นิยมมากที่สุดในการนำ มาเพื่อทำการติดตาม โดยได้เพิ่ม Sensor เข้ามาเพื่อหาข้อมูลอื่นๆ ในรถที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมัน,ปริมาณความร้อน,สถานะการติดเครื่องยนต์,ความเร็ว ของรถที่วิ่งในขณะนั้น,หรือแม้แต่ทิศทางในการวิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย

ระบบติดตามยานพาหนะ บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าสามารถรับสัญญาณ ดาวเทียมได้ ก็จะสามารถระบุตำแหน่ง ของยานพาหนะได้ ปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ได้ควร ติด gps รถยนต์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการการบริหาร พนักงานและ ยานพาหนะในองค์กร ให้ทำงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบ แบบTracking เข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบพฤติกรรม และในการวัดผลต่างๆ ด้วยเหตุว่ามีความ รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำ ของระบบติดตามยานพาหนะ หรือ แบบ Tracking จะทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถทราบพฤติกรรมของพนักงาน เสมือนอยู่กับเค้าตลอดเวลา

การติดตามโดยใช้ GPS

เป็นตัวช่วยในการรู้ตำแหน่ง ของรถยนต์ที่ต้องการติดตาม  มีได้หลายรูปแบบทั้งแบบติดตามย้อนหลัง หรือ Off-line และแบบติดตามแบบ Real-Time. ในปัจจุบัน GPS Tracking Real Time มีการใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากเสาสัญญาณมือถือได้ กระจายอย่างทั่วถึงในประเทศไทย

ที่ใช้ในการบอกเส้นทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ ที่ไม่เหมือน GPS Tracking หรือ  ติดตามดูว่ารถอยู่ที่ไหน GPS Navigator ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลา ยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากมีราคาถูกลงเรื่อยๆ และมีประโยชน์สูงในการบอกตำแหน่ง ในเมืองไทย GPS Navigator ยังทำงานได้ไม่ดีมากนัก

เมื่อเทียบกับ GPS Navigator ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะระบบถนนในเมืองไทยไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี GPS Navigator ก็ช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าบางครั้งอาจแนะนำไปในเส้นทางที่แคบหรืออ้อมไปบ้าง GPS Navigator จะมีอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ GPS เป็นตัวหลัก และประมวลผลแสดง ตำแหน่งทางหน้าจอบนเครื่อง

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถ(ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว) ไว้ในตัวเครื่อง และนำข้อมูลมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อรถกลับมาที่สำนักงานแล้ว ผู้ตรวจสอบรถสามารถดูการวิ่งของรถย้อนหลังได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รายเดือนได้ แต่ข้อเสียหลัก

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถไว้ในตัวเครื่อง และส่งข้อมูลมายัง Server โดยทันที ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายัง Server เพื่อดูตำแหน่งรถปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รถกลับเข้ามา อีกทั้ง Server จะทำการเก็บข้อมูลเก่าๆไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูการวิ่งของรถย้อนหลัง ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนื่องจากจะ

ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ ตลอดเวลา และค่าบริการการใช้งาน server ของผู้ให้บริการ ค่าบริการนี้ปัจจุบันมีราคาถูกลงมากกว่าแต่ก่อนมาก ปัจจุบันอยู่ที่เพียง Fleet Management มีการนำ Real Time มาใช้อย่างแพร่หลายแทบเรียกได้ว่า ระบบ Fleet Management

โปรแกรม GPS คือส่วนประกอบหลักที่สำคัญของระบบ  โปรแกรมทั่วไปจะมีการใช้งาน คล้ายๆกัน คือ การดูตำแหน่งรถยนต์ โปรแกรมของบางบริษัทมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อ การวิเคราะห์ระบบการติดตามรถยนต์ โปรแกรมจะมีความยากง่ายการใช้งานที่แตกต่างกัน บางโปรแกรมต้องมีคู่มืออธิบายการใช้งานมากกว่า

เรียกว่าต้องเข้าคอร์สอบรมกันเลยทีเดียว โปรแกรมที่ดีต้องมีการใช้งานง่าย ชึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมต้องมีประสบการณ์การออกแบบโปรแกรมมากพอ ที่จะทำให้โปรแกรมมีฟังก์ชั่นครบถ้วน และใช้งานง่าย โปรแกรมที่ใช้งานง่ายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง ภายในเวลา 30 นาทีโดยไม่ต้องมีคู่มือ

ประโยชน์ของ GPS Tracking

 ของสิ่งที่เราต้องการติดตาม ไม่ว่าจะเป็นคน หรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง ในปัจจุบัน เป็นต้นอย่างในระบบยานพาหนะได้ เช่น การคำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน ความเร็วเกินกำหนด

การจอดติดเครื่องยนต์ เป็นต้น เนื่องจากทั่วไปผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่จะมีรายงานย้อนหลังให้ สำหรับใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลแก่ลูกค้า เนื่องจากสามารถทราบตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันได้ ทำให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้ เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ

รวมถึงบางผู้ผลิตสามารถมีระบบ แจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุม เพื่อแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถ ได้ในทันที ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น “วิ่งเร็วเกินที่กำหนด” หรือ “วิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้” เป็นต้น

บางราย อาจเพิ่มระบบที่สามารถวาง แผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ไปยังเป้าหมาย และ ระบบสามารถวิเคราะห์ แจ้งเตือน เมื่อมีการทำงานนอกแผนที่วางไว้

บางราย อาจมีระบบในติดตามยานพาหนะ สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถสรุปสถานะการจอดรถได้ ว่าพนักงานจอดรถติดเครื่องอยู่ หรือจอดรถดับเครื่อง ในเวลากี่นาที ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างดี ในกรณีเกิดการขโมย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอบขายอะไหล่ได้

เป็นตัวกลางของระบบGPS ที่รับข้อมูลจาก

เครื่อง GPS  (อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาน) บอกตำเเหน่งพิกัดรถบนเเผนที่ในระบบ Server เเสดงข้อมูลการเดินทางของรถต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานระบบสามารถ ดูผ่านโปรเเกรมดูออนไลน์ ได้อย่างละเอียด เช่น ตำเเหน่งพิกัดปัจจุบันของรถ ความเร็วในการขับขี่ การจอด เส้นทางการวิ่งของรถ ย้อนหลัง (ฟังชั่นต่างๆขึ้นอยู่กับรุ่นของเครืองGPS)

 เป็นเเผนที่ลิทขสิทธ์ของ Google Street view มีความชัดเจน แบบเห็นหลังคาบ้าน  จุดจอด สถานที่ ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจริง 3D อัพเดท เเผนที่อัพเดทอยู่เสมอ ไม่ล้าหลัง สามารถบ่งบอกสถานที่สิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

หลังจากลูกค้าติดตั้งGPSไปเเล้ว สามารถเข้าดูรถออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบ ผ่านคอมพิวเตอร์ / โน็ตบุ๊ค โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม

เรามี Application เฉพาะทาง ของ ระบบเอ็นดรอยด์ เเละ IOS สามารถดาวน์โหลดติดตั้งบน Tablet หรือ Smartphone ที่สะดวกได้เลย  สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทุกเครื่องไม่จำกัด

ตั้งGPS ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในการ ติด gps รถยนต์ ราคา ด้วย เพราะอาจส่งผลให้เครื่องGPSจับพิกัดตำแหน่งได้ไม่ดีเท่าที่ควร  พิกัดไม่ตรงจุด มาๆ หายๆ เช็ครถไม่ได้ ทั้งนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่เราอาจเจอปัญหา เช่น การตัดต่อสายไฟช่าง  การมัดสายไฟที่ไม่เรียบร้อย ช่างขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ ทำให้คุณลูกค้า เกิดความเสียหายได้
กลับสู่หน้าหลัก – songkhlalaow

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in Uncategorized Primary

จัดฟันใส

จัดฟันใส รอยยิ้มสวยและสุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มต้นที่คลินิกทันตกรรม XDC

adminตุลาคม 16, 2023
หาช่างภาพงานแต่ง

หาช่างภาพงานแต่ง PanAke Wedding Photographer

adminกันยายน 30, 2023

ทำฟัน จัดฟันโลหะ ทำฟันประกันสังคม

adminกันยายน 29, 2023
Huahin Shooting Rang

KATEMANON SHOOTING RANGE | The Shooting Range of Huahin

adminกันยายน 25, 2023
สังฆทาน ส่งฟรี

สังฆทาน ส่งฟรี

adminสิงหาคม 28, 2023
ไตรโคเดอร์ม่า

หนอนกระทู้ผัก

adminสิงหาคม 23, 2023
รับจดเครื่องหมายการค้า

โลโก้ที่จะนำมา “จดเครื่องหมายการค้า” ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร

adminสิงหาคม 10, 2023
หม่าล่า

หม่าล่ง หม่าล่า MALA HOTPOT

adminสิงหาคม 9, 2023
รับทำเรซูเม่

10 ความลับที่แผนก HR จะไม่มีทางบอกคุณ

adminเมษายน 23, 2023